Attero

Klant:

Attero
Werkzaamheden

Revisie ontslakkers, vervangen slakkenschachten en reparatie aan slakkenschachten

Na het verbrandingsproces blijven er zogenoemde slakken over. Deze verbrandingsresten worden samen met de as via de slakkenschachten afgevoerd naar een kettingtransporteur, de ontslakker. Elke lijn heeft twee slakkenschachten en twee transporteurs. MCS heeft voor een van de verwerkingslijnen de beide ontslakkers geïnspecteerd en gerepareerd. Hiervoor hebben wij de ketting verwijderd en vervangen door een nieuw exemplaar. Ook zijn de geleidingen en de wandbeplating deels vernieuwd.

De bovenliggende slakkenschachten waren eveneens aan onderhoud toe. MCS heeft deze één op één vervangen voor nieuwe, iets gemodificeerde schachten. De nieuwe schachten hebben uitwisselbare slijtplaten, die bij schade en/of slijtage gemakkelijk gewisseld kunnen worden.

Dankzij onze veelzijdigheid kon MCS deze reparatie binnen planning en scope uitvoeren.

Stortgaten

Het afval wordt aangevoerd op de zogenoemde stortvloer. Hier storten de vrachtwagens hun afval rechtstreeks in de verzamelbunker. Deze stortgaten zijn in het verleden al eerder door MCS voorzien van staalplaten. Afgelopen revisie hebben wij de beplating van drie stortgaten vernieuwd. De goede samenwerking tussen Attero, MCS en de steigerbouwers heeft er toe geleid dat ook deze klus binnen de afgesproken termijn en scope is opgeleverd.

Vlinderkleppen

MCS voert al enkele jaren inspecties uit op een groot deel van de vlinderkleppen in de fabriek. Deze worden visueel geïnspecteerd en mechanisch getest. Bij eventuele problemen kijken we naar een oplossing op locatie. Bij een aantal kleppen bleek dit niet te lukken. Deze zijn uitgebouwd en in de werkplaats van MCS volledig gereviseerd.